Chuyên đề Số học 9 luyện thi 10

Trong đề thi tuyển sinh 10 luôn có những câu mang tính chất số học. Quyển sách này không chỉ phù hợp cho các em học sinh lớp 9 mà còn sử dụng được cho những em học lớp 6,7,8 từ đó mang tính tư duy logic cho từng phần.


Bạn muốn tài liệu này: Mua trên CH Play, Tải trên Violet , Tải trên Mediafire , Tải trên Google Drive , Mua bản quyền .

Updated: September 1, 2016 — 3:28 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sách toán © 2018 Frontier Theme