Category: Uncategorized

Chuyên đề Hình học 9 luyện thi 10- Phan Trung Chính

image_from_url

Tiếp tục với chuyên đề luyện thi của các em học sinh lớp 9 tuyển sinh lớp 10. Tác giả Phan Trung Chính đã cung cấp cho chúng ta phần hình học 9. Quyển sách chứa đựng nhiều kiến thức cũng như ký năng tính toán về hình học bổ ích cho tất cả chúng […]

Sách toán © 2018 Frontier Theme