5 đề thi học sinh giỏi toan 6 năm học 2016-2017
Hình học 6 , Số học 6 , Toán 6 / September 21, 2016

5 De thi vao lop chon Hoc sinh gioi toan 6.doc BAN QUẢN TRỊ XUCTU.COM Người ra đề Nguyễn Quốc Tuấn ĐỀ THI KHẢO SÁT LỚP 6 CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 2017 ĐỀ SỐ 1- MÔN : TOÁN (Thời gian làm bài: 90 phút) Câu 1: (2đ) Tính (hoặc tính nhanh) 21 + 68 + 279 + 132 35 x 17 + 84 x 35 – 35 x – (1 – ) x (1 – ) x (1 – ) x (1 – ) x……x (1 – ) x (1 – ) Câu 2: (1,5đ) Tìm x (x – 3,52) x 3 = 21,42 x x – = Câu 3: (2,5đ) Một xưởng sản xuất có 200 người chia làm 3 tổ. Số người ở Tổ I và Tổ II gấp 3 lần số người ở Tổ 3. Nếu Tổ I bớt đi 10 người thì số người ở Tổ I bằng số người ở Tổ II. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu người. Câu 4: (3đ) Cho tam giác ABC vuông ở A( như hình vẽ) Cạnh Ab = 60cm; cạnh AC = 80cm; cạnh BC = 100cm Biết MN song song với BC, NH = 12cm…

Bài tập tổng hợp về lũy thừa- Số học 6

Bài tập tổng hợp về lũy thừa- Toán số học 6 Bài 1: So sánh các số sau a) và b) và c) và d) và e) và f) và Bài 2: So sánh các số sau a) và b) và c) và d) và Bài 3: So sánh các số sau a) và b) và c) và d) và Bài 4: So sánh các số sau a) và b) và c) và d) và e) và g) và h) 22 và 3 Bài 5: thực hiện phép tính: a) A = [32: (2)4 ]+ 140: (38 + 25) – ; b) ; c) 120: {390 :[5. 102 – (53 + 35. 7)]} d) C = 2.103 – (15.102.2 + 18.102.2: 3) + 2.102 e) Cho A = 1 + 3 + 32 + 33 + 34 +…….+ 32016 và B = 32017 : 2. Tính: B – A. Bài 6: chứng minh rằng A = 2 + 22 + 23 + 24 + ………+ 260 chia hÕt cho 21 vµ 15 B = 1 + 3 + 32 + 33 + 34+ ….. + 311 chia hÕt cho 52 C = 5 + 52 + 53 + 54 +…

Số tự nhiên- Bài toán có cách giải đặc biệt
Số học 6 , Toán 6 / September 19, 2016

Số tự nhiên- Bài toán có cách giải đặc biệt Dạng 2. Bài toán có cách giải đặc biệt 1. Tìm các số tự nhiên a và b thoả mãn và (a;b)=1 (Nghĩa là a và b là hai số chỉ chia hết cho 1). Hướng dẫn giải Ta có: 140a+196b=174a+145b nên 2a=3b (*) Vì (a;b)=1 và (2;3)=1 nên (*) xảy ra khi a chia hết cho 3 và b chia hết cho 2 , suy ra a=3p ; b=2q (p;q là số tự nhiên) Thay vào (*) : 6p=6q , suy ra p=q Vì (a;b)=1 nên (3p;2q)=1 và p=q , suy ra p=q=1. Vậy a=3 ; b=2. 2. Tìm số tự nhiên a, b, c, d nhỏ nhất sao cho: ; ; 2. Ta có 12/21= 4/7, các phân số 3/5, 4/5, 6/11 tối giãn nên tồn tại các số tự nhiên k, l, m sao cho a=3k, b=5k, b=4n, c=7n, c= 6m, d=11m. Từ các đẳng thức 5k=4n, và 7k = 6m ta có 4n5 và 7n 6 mà (4,5)=1; (7,6)=1 nên n5, n 6 mặt khác (5,6) =1 do đó n 30 để các số tự nhiên a, b, c, d nhỏ nhất và phải khác 0…

Dãy số theo quy luật
Số học 6 , Toán 6 / September 17, 2016

CHUYÊN ĐỀ 1. DÃY SỐ DẠNG 1. DÃY SỐ DẠNG LUỸ THỪA CÙNG CƠ SỐ THEO QUY LUẬT Ví dụ 1: Tính tổng của dãy số: A = 1 + 2 + 22 + 23 + 24 + … + 210 Giải: 2A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 210 + 211 . Khi đó 2A – A = A = 211 – 1 *Công thức tổng quát: A = 1 + a + a2 + a3 + a4 + … + an Nhân cả hai vế của A với a ta có a.A = a + a2 + a3 + a4 + … + an + an+1 aA – A = ( a – 1)A = an+1 – 1. Vậy A = (an + 1 – 1): (a – 1) ; (a ≥ 2) Từ đó ta có công thức : an+1 – 1 = ( a – 1)( 1 + a + a2 + a3 + … + an) . * Bài tập vận dụng: 1. Tính tổng. c) Chứng minh rằng : 1414 – 1 Chia hết cho 13 d) Chứng minh rằng: 20152015 – 1 Chia hết cho 2014 2. Cho…

Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6

Gồm 13 chuyên đề dùng để luyện thi học sinh giỏi toán 6. Chúng tôi đã cố gắng viết các chuyên đề này một cách chi tiết dễ hiểu nhất có thể. Dựa trên những kiến thức mà các em đã hiểu biết về toán học ở bậc tiểu học. Tất nhiên nó có những bài toán mang tính tư duy trừu tượng phục vụ cho công việc bồi dưỡng. Không những vậy, trong mỗi chuyên đề chúng tôi đã đưa ra những phương pháp và hệ thống bài tập khá chi tiết .

Gửi câu hỏi của bạn