Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6

Gồm 13 chuyên đề dùng để luyện thi học sinh giỏi toán 6. Chúng tôi đã cố gắng viết các chuyên đề này một cách chi tiết dễ hiểu nhất có thể. Dựa trên những kiến thức mà các em đã hiểu biết về toán học ở bậc tiểu học. Tất nhiên nó có những bài toán mang tính tư duy trừu tượng phục vụ cho công việc bồi dưỡng. Không những vậy, trong mỗi chuyên đề chúng tôi đã đưa ra những phương pháp và hệ thống bài tập khá chi tiết .


1. Chuyên đề 1: Tập hợp và bổ túc về số tự nhiên(Số học)
2. Chuyên đề 2: Dấu hiệu chia hết và chia có dư(Số học)
3. Chuyên đề 3: Lũy thừa trong số tự nhiên(Số học)
4. Chuyên đề 4: Dãy số tự nhiên theo quy luật(Số học)
5. Chuyên đề 5: Bội số chung nhỏ nhất và ước số chung lớn nhất(Số học)
6. Chuyên đề 6: Tìm chữ số tận cũng (Số học)
7. Chuyên đề 7: Số nguyên tố- Hợp số và số chính phương(Số học)
8. Chuyên đề 8: Bất đẳng thức(Số học)
9. Chuyên đề 9: Dãy phân số theo quy luật(Số học)
10. Chuyên đề 10: Một số phương pháp giải toán(Số học)
11. Chuyên đề 11: Giải toán chuyển động. (Số học)
12. Chuyên đề 12: Điểm đường thẳng và đoạn thẳng(Hình học)
13. Chuyên đề 13: Góc. (Hình học)
Bạn muốn tài liệu này: Mua trên CH Play, Tải trên Violet , Tải trên Mediafire , Tải trên Google Drive , Mua bản quyền .

Updated: August 25, 2016 — 11:44 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sách toán © 2018 Frontier Theme