Month: June 2017

Phương pháp và thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm- Đại số&Giải tích 11- Tập 2

Thu-thuat-giai-nhanh-trac-nghiem-Toan-Dai-so-giai-tich-11-tap-2

Tiếp theo quyển tập 1 của bộ sách “Thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm toán 11”. Chúng tôi giới thiệu tiếp đến tất cả bạn đọc tập 2. Trong quyển sách này chúng tôi hướng đến chủ yếu hai chương cuối và tập trung vào kỳ thi học kỳ 2 của các em. Bao gồm […]

Phương pháp và thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm- Hình học 11

Thu-thuat-giai-nhanh-trac-nghiem-Toan-hinh-hoc-11

Cũng nằm trong bộ sách “ Phương pháp và thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm Toán- Hình học 11”. Chúng tôi đã hệ thống và sưu tập hàng loạt những dạng toán trắc nghiệm và những Phương pháp phục vụ cho việc giải nhanh. Trong quyển sách này, chúng tôi đã viết theo từng chương […]

Sách toán © 2018 Frontier Theme