Thu-thuat-giai-nhanh-trac-nghiem-Toan-Dai-so-giai-tich-11-tap-2

Phương pháp và thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm- Đại số&Giải tích 11- Tập 2

June 7, 2017 sach-toan 0

Tiếp theo quyển tập 1 của bộ sách “Thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm toán 11”. Chúng tôi giới thiệu tiếp đến tất cả bạn đọc tập 2. Trong quyển sách này chúng tôi hướng đến chủ yếu hai chương cuối và tập trung vào kỳ thi học kỳ 2 của các em. Bao gồm chương học về giới hạn và chương học về đạo hàm.

Thu-thuat-giai-nhanh-trac-nghiem-Toan-hinh-hoc-11

Phương pháp và thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm- Hình học 11

June 6, 2017 sach-toan 0

Cũng nằm trong bộ sách “ Phương pháp và thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm Toán- Hình học 11”. Chúng tôi đã hệ thống và sưu tập hàng loạt những dạng toán trắc nghiệm và những Phương pháp phục vụ cho việc giải nhanh. Trong quyển sách này, chúng tôi đã viết theo từng chương gồm 3 chương:

Thu-thuat-giai-nhanh-trac-nghiem-Toan-Dai-so-giai-tich-11-tap-1

Phương pháp và thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm- Đại số&Giải tích 11- Tập 1

June 6, 2017 sach-toan 0

Từ năm 2018, theo Lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung của môn Toán kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia sẽ được giới hạn trong chương trình Toán của lớp 11 và Lớp 12 và được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm. Do đó, để giúp các em tiếp cận với phương pháp tự học trắc nghiệm mới, bắt đầu từ năm nay, tác giả biên soạn bộ sách “Phương pháp và thủ thuật giải Toán Trắc nghiệm 11”. Bộ sách bao gồm những phương pháp giải và bài toán mới theo chương trình trắc nghiệm này.