Hướng dẫn sử dụng -Geometer’s Sketchpad(GSP) – Phần mềm dạy học hình học đa năng

Hướng dẫn sử dụng -Geometer's Sketchpad(GSP) - Phần mềm dạy học hình học đa năng
GSP tên đầy đủ là Geometer’s Sketchpad. Được viết bởi kỷ sư Nick Jackiw thuộc hãng Microsoft phát triển. Khi được tiếp xúc với ông tôi được biết, khi ông còn học ở trường trung học. Ông cảm thấy việc học hình học thật sự đem lại khó khăn cho ông. Ông đã ấp ủ ước mơ viết nên một phần mềm có thể giúp học sinh học hinh fhọc dễ dàng và trực quan hơn. Vậy là Geometer’s Sketchpad ra đời từ ý tưởng nầy. Với các phiên bản đầy tiên Geometer’s Sketchpad chỉ hướng đến những người học toán hình học phẳng. Tuy nhiên, những phiên bản sau này, đến nay là phiên bản 5.0, Geometer’s Sketchpad không chỉ là một công cụ dạy và học hình học phẳng mà nó đã lấn sang tất cả các lỉnh vực toán khác như: Hình không gian, giải tích, tích phân, giới hạn, dãy số, hình học phi Euclid …Giáo viên và học sinh hoàn toàn có thể sử dụng một cách hữu hiệu .


Trước hết bạn tải phần mềm tại đây và thực hiện theo hướng dẫn

Với tốc độ phát triển như vũ bão, cuộc cách mạng khoa học công nghệ ngày nay đã buộc loài người phải chú ý tới một tài nguyên vô cùng quý giá, đó là trí tuệ. Việc bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả tinh hoa trí tuệ là một trong những yếu tố quan trọng nhất để tạo lập và duy trì tiềm năng khoa học kinh tế, văn hóa, xã hội của quốc gia. Vì thế giáo dục năng khiếu ngày càng được khẳng định như một tất yếu của thời đại và trở thành một khâu quan trọng trong chiến lược nhân tài của nhiều quốc gia, trong đó giáo dục toán học trong nhà trường phổ thông cũng góp phần không nhỏ để thực hiện nhiệm vụ này vì: “Môn toán là công cụ để học tập những môn khoa học khác trong nhà trường, là công cụ của nhiều ngành khoa học khác nhau, là công cụ để tiến hành những hoạt động trong đời sống thực tế…”

Để cấp trung học phổ thông có thể làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu toán học cũng như các môn học khác, rõ ràng việc sử dụng thiết bị dạy và học đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy đóng một vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng, phát triển năng lực trí tuệ chung (tư duy trừu tượng, tư duy lôgic và tư duy biện chứng) cũng như góp phần tích cực trong việc rèn luyện các thao tác tư duy như: quan sát, phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát, các phẩm chất tư duy như linh hoạt, độc lập, sáng tạo… Thế nhưng vì rất nhiều nguyên nhân (chủ quan, khách quan) trong đó việc chiếm lĩnh những kiến thức tin học để ứng dụng trong công tác giảng dạy đã và đang là một yêu cầu mà không chỉ có giáo viên mà các cấp lãnh đạo ngành giáo dục phải quan tâm, chú trọng vì: “Vốn kiến thức cơ bản về tin học của đại đa số cán bộ giáo viên còn yếu, khả năng vận hành, sử dụng máy chưa linh hoạt cũng như chưa được tiếp cận một cách cụ thể, chi tiết với từng phần mềm phục vụ công tác soạn giảng trên máy tính”. Những lí do trên đã làm cho chủ đề Sử dụng GSP 4.07 đã trở thành một trong những nội dung cấp thiết mà không chỉ giáo viên giảng dạy bộ môn toán mà cả các giáo viên giảng dạy các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội khác phải quan tâm.

Với ý nghĩa đó, tôi chọn đề tài “Một số thủ thuật sử dụng GSP 4.07 trong công tác giảng dạy Hình học ở trường THPT”.

2/. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài

Mục đích của đề tài này là xây dựng một hệ thống các thủ thuật nhỏ, cơ bản của GSP 4.07 được sử dụng trong công tác dạy và học. Mục đích này được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ sau đây:

 Đưa ra hệ thống các thủ thuật cơ bản để sử dụng GSP 4.07.

 Đưa ra một số thao tác nâng cao, thường dùng nhằm rèn luyện kĩ năng soạn giảng bằng máy vi tính mà cụ thể hơn là bằng phần mềm GSP 4.07.

 Cung cấp một số bài toán đã được thiết kế sẵn nhằm phục vụ cho công tác dạy và học Hình học ở trường THPT

3/. Phương pháp nghiên cứu và giả thuyết khoa học

Phương pháp nghiên cứu lí luận: Nghiên cứu các giáo trình GeosketGuide 4.0; GeosketGuide 4.05; thủ thuật và các phím tắt trên GSP4.05; các tài liệu có liên quan đến việc sử dụng GSP trong công tác soạn giảng bằng máy tính.

Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Tổng kết kinh nghiệm của bản thân qua quá trình sử dụng GSP trong thực tế giảng dạy tại trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. Đồng thời tiếp thu kinh nghiệm qua việc trao đổi với các bạn bè đồng nghiệp giảng dạy bộ môn toán.

Giả thuyết khoa học: Nếu trang bị cho các giáo viên một vốn kiến thức cơ bản để sử dụng máy tính thì việc tiếp nhận, phát hiện, ứng dụng GSP trong công tác dạy và học sẽ phát huy được tính chủ động, sáng tạo của người sử dụng GSP cũng như giúp người dùng rèn luyện được kĩ năng soạn giảng bằng GSP 4.07

4/. Dàn bài tổng quát của chuyên đề “Một số thủ thuật sử dụng GSP 4.07 trong công tác giảng dạy Hình học ở trường THPT”

Với mục đích nhằm giúp cho các giáo viên giảng dạy bộ môn toán vừa tiếp cận với tin học có một số kĩ năng cơ bản trong việc sử dụng GSP trong công tác giảng dạy nên tôi mạn phép không trình bày sâu vào từng nội dung cụ thể của thao tác, mà chỉ xin mạn phép trình bày một số thao tác cơ bản thường được sử dụng trong quá trình soạn giảng bằng GSP để các bạn đồng nghiệp vừa tiếp cận với tin học mà cụ thể hơn là vừa biết sử dụng máy tính, chuột, bàn phím có thể thực hiện soạn một giáo án đơn giảng bằng GSP với ý tưởng của chính mình nhằm thực hiện nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy và học trong thời đại mới. Vì thế dàn bài tổng quát của chuyên đề được bố trí như sau:

 Giới thiệu về GSP 4.07

 Một số thủ thuật để vẽ các đối tượng hình học cơ bản.

 Một số thủ thuật dựng hình nâng cao.

 Mô tả một số bài toán quĩ tích đơn giản.

 Khả năng dẫn dắt học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức khi sử dụng GSP 4.07