Giới hạn xạ ảnh


Trong sự phát triển của toán học hiện đại, lý thuyết phụ trù chiếm một vị trí ngày càng quan trọng. Với nội dung và phương pháp nghiên cứu độc đáo riêng, lý thuyết phạm trù với tư cách là một lý thuyết độc lập đã chứng tỏ được hiệu lực của nó trong việc giải quyết nhiều vấn đề lớn của đại số, Tôpô và nhiều ngành toán học lý thuyết khác.

Trong sự phát triển của toán học hiện đại, lý thuyết phụ trù chiếm một vị trí ngày càng quan trọng. Với nội dung và phương pháp nghiên cứu độc đáo riêng, lý thuyết phạm trù với tư cách là một lý thuyết độc lập đã chứng tỏ được hiệu lực của nó trong việc giải quyết nhiều vấn đề lớn của đại số, Tôpô và nhiều ngành toán học lý thuyết khác.

Vì vậy việc làm quen đến tìm hiểu để nắm được một cách tương đối đầy đủ lý thuyết phạm trù và hàm tử là một yêu cầu cần thiết đối với người học toán hiện nay. Với mục đích đó cùng với sự mong muốn giúp cho các bạn có cách nhìn sâu hơn về lý thuyết phạm trù. Chúng tôi đã biên soạn giáo trình này.

Bài viết liên quan

 • Sách bài tập hình học 12 ban cơ bản
 • Giáo án điện tử-Xác suất thống kê
 • Giáo án điện tử-Phép Quay
 • Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi
 • Sách kỷ yếu bồi dường học sinh giỏi tỉnh Đồng Tháp
 • Hướng dẫn tạo tài khoản trên Medifire.com
 • Sách-trọn bộ 45 đề thi thử tuyển sinh đại học
 • Cụ Thể Hoá và Tổng Quát Hoá
 • Tiết 40: HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
 • VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN
 • VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA MỘT MẶT CẦU VỚI MẶT PHẲNG VÀ ĐƯỜNG THẲNG
 • ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐỂ TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG
 • KHÁI NIỆM MẶT TRÒN XOAY
 • BÀI: VỀ BA ĐƯỜNG CONIC-ĐƯỜNG CHUẨN CỦA CÁC ĐƯỜNG CONIC
 • Giáo án điện tử: HÌNH VUÔNG
 • Luyện tập về tính đối xứng của đường tròn-Hình học 9
 • Giáo án: MẶT CẦU, KHỐI CẦU (HÌNH HỌC 12 NÂNG CAO)
 • Giáo trình: Đại số đại cương-Nguyễn Tiến Quang
 • Giáo án điện tử: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH – GÓC – CẠNH.
 • Giáo án: Hướng dẫn sử dụng máy tính bỏ túi-Toán 6
 • Giáo án: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH CỦA HÌNH TRỤ
 • Giáo án: VỀ BA ĐƯỜNG CONIC-ĐƯỜNG CHUẨN CỦA CÁC ĐƯỜNG CONIC
 • Sách “80 bài toán thử độ thông minh trong toán học”
 • Geometer’s Sketchpad(GSP 5.0)-Hướng đãn sử dụng và cài đặt
 • MathType-Hướng dẫn cài đặt và sử dụng toàn tập
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2007
 • Tài liệu tự học Latex-Soạn văn bản Toán
 • Những điều chú ý khi dạy Toán bằng giáo án điện tử(GSP)
 • Sách hướng dẫn sử dụng phần mềm GeoSpacw
 • Giai thoại toán học-Tập 2-Phan Thanh Quang