Giáo trình toán cao cấp tập 1- Nguyễn Đình Trí – Lê Trọng Vinh – Dương Thủy Vỹ

Giáo trình toán cao cấp tập 1- Nguyễn Đình Trí – Lê Trọng Vinh – Dương Thủy Vỹ
Sinh viên mới vào năm học thưc nhất các trường đại học, cao đẳng thường gặp khó khắn do phương pháp dạy học, phương pháp học ở bậc học này có nhiều điều khác biệt so với bậc trung học. Toán cao cấp là một môn học khó với thời lượng của năm thứ nhất ở các trường đại học, cao đẳng kỷ thuật, nhằm rèn luyện tư duy khoa học, cung cấp một công cụ toán học để sinh viên các môn khoa học kỹ thuật khác và xây dựng tiềm lực để tiếp tục học sau này.

Bộ giáo trình “Toán cao cấp” này được biên soạn căn cứ vào khung chương trình chung đã được ban hành và thực tế giảng dạy của hệ cao đẳng của một số trường đại học kĩ thuật và căn cứ vào chương trình môn toán hiện nay của các trường trung học phổ thông, nhằm giúp cho sinh viên hệ cao đẳng học tốt môn này.
Do yêu cầu đào tạo hiện nay của hệ cao đẳng, một số phần của Toán cao cấp như cấu trúc đại số, dạng toàn phương, tích phân phụ thuộc vào tham số, tích phân ba lớp, tích phân mặt, chuổi…không được đưa vào giáo trình này. Những khai niệm cơ bản, những phương pháp cơ bản của các trường đều được trình bày đầy đủ, một số định lí không được chứng minh, nhưng ý nghĩ của những định lí quan trọng được giiar thích rõ ràng cùng nhiều ví dụ minh họa được đưa ra.


Giáo trình toán cao cấp tập 1- Nguyễn Đình Trí – Lê Trọng Vinh – Dương Thủy Vỹ

Nhiều ứng dụng của lí thuyết vào tính gần đúng đều được trình bày ơ đây, riêng với những kiến thức về giải tích mà sinh viên được học ở chương trình toàn phổ thông, giáo trình này chỉ nhắc lại một phần và được trình bày các kiến thức nâng cao. Phần câu hỏi ôn tập ở cuối chương nhằm giúp sinh viên học tập và tự mình kiểm tra lại kết quả học tập của mình. Làm những bài tập ở cuối mỗi chương sẽ giúp cho người học hiểu sâu hơn các khái niệm toán học, rèn luyện kỹ năng tính toán và khả năng vận dụng các khái niệm ấy. các bài tập đó sẽ được giải toàn bộ bài tập kèm theo của bộ giáo trình Toán cao cấp này.

Bộ giáo trình này được viết thành hai tập và là công trình tập thể của ba tác giả. Ông Lê Trọng Vinh viết các chương I, II, IV, V. Ông Dương Thủy Vỹ viết các chương III,VI,VIII, IX. Ông Nguyễn Đình Trí viết các chương VII, X, XI. Các sinh viên hoàn toàn có thể đọc và tải trọn bộ trên Xuctu.com

Khi xây dựng đề cương cho bộ giáo trình này cũng như khi biên soạn giáo tình này, chúng tôi đã thảo luận kinh nghiệm của nhiều nhà giáo đã giảng dạy nhiều năm môn Toán cao cấp cho hệ cao đẳng các trường kĩ thuật. Chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn đồng nghiệp đã đọc bản bao cáo và cho nhiều ý kiến quý báu.

Bộ giáo trình Toán cao cấp nầy được viết nhieuf lần, chắc không thể tránh hết được những khiếm khuyến. Chúng tôi xin chân thành cám ơn mọi ý kiến đóng góp của bạn đọc.

Bài viết liên quan

 • Sách bài tập hình học 12 ban cơ bản
 • Giáo án điện tử-Xác suất thống kê
 • Giáo án điện tử-Phép Quay
 • Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi
 • Sách kỷ yếu bồi dường học sinh giỏi tỉnh Đồng Tháp
 • Hướng dẫn tạo tài khoản trên Medifire.com
 • Sách-trọn bộ 45 đề thi thử tuyển sinh đại học
 • Cụ Thể Hoá và Tổng Quát Hoá
 • Tiết 40: HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
 • VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN
 • VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA MỘT MẶT CẦU VỚI MẶT PHẲNG VÀ ĐƯỜNG THẲNG
 • ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐỂ TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG
 • KHÁI NIỆM MẶT TRÒN XOAY
 • BÀI: VỀ BA ĐƯỜNG CONIC-ĐƯỜNG CHUẨN CỦA CÁC ĐƯỜNG CONIC
 • Giáo án điện tử: HÌNH VUÔNG
 • Luyện tập về tính đối xứng của đường tròn-Hình học 9
 • Giáo án: MẶT CẦU, KHỐI CẦU (HÌNH HỌC 12 NÂNG CAO)
 • Giáo trình: Đại số đại cương-Nguyễn Tiến Quang
 • Giáo án điện tử: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH – GÓC – CẠNH.
 • Giáo án: Hướng dẫn sử dụng máy tính bỏ túi-Toán 6
 • Giáo án: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH CỦA HÌNH TRỤ
 • Giáo án: VỀ BA ĐƯỜNG CONIC-ĐƯỜNG CHUẨN CỦA CÁC ĐƯỜNG CONIC
 • Sách “80 bài toán thử độ thông minh trong toán học”
 • Geometer’s Sketchpad(GSP 5.0)-Hướng đãn sử dụng và cài đặt
 • MathType-Hướng dẫn cài đặt và sử dụng toàn tập
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2007
 • Tài liệu tự học Latex-Soạn văn bản Toán
 • Những điều chú ý khi dạy Toán bằng giáo án điện tử(GSP)
 • Sách hướng dẫn sử dụng phần mềm GeoSpacw
 • Giai thoại toán học-Tập 2-Phan Thanh Quang