Giai thoại toán học-Tập 2-Phan Thanh Quang

Giai thoại toán học-Tập 2-Phan Thanh Quang
Toán học và thực tiển, toán học và sự ra đời của toán học, lịch sử toán luôn là mối quan tâm của những người yêu bộ môn này. Vậy quá trình hình thành và phát triển của từng ngành toán, những định lý và những sự kiện nó như thế nào? Quyển sách là sự giải đáp cho bạn những thắc mắc này.

Toán học và thực tiển, toán học và sự ra đời của toán học, lịch sử toán luôn là mối quan tâm của những người yêu bộ môn này. Vậy quá trình hình thành và phát triển của từng ngành toán, những định lý và những sự kiện nó như thế nào? Quyển sách là sự giải đáp cho bạn những thắc mắc này.

Sách dày 132 trang do tác giả Phan Thanh Quang biên soạn với tổng dung lượng 1,332MB.

Tải quyển sách này về