Định lí Talét(THALES) trong tam giác- Tam giác đồng dạng: Phương pháp giải hình học 8 từ cơ bản đến nâng cao

Link đọc và mua sách trên CH Play: https://play.google.com/store/books/details?id=hMw6DwAAQBAJ

Trang 5:
Chủ đề 1: ĐỊNH LÝ THALES TRONG TAM GIÁC ĐỊNH LÝ ĐẢO, HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ THALES
Trang 50:
Chủ đề 2: TÍNH CHẤT CỦA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC TRONG TAM GIÁC
Trang 80:
Chủ đề 3: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA HAI TAM GIÁC
Trang 120:
Chủ đề 4: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG
Trang 145:
Chủ đề 5: MỘT SỐ ĐỊNH LÝ NÂNG CAO