Đạo hàm- Tiếp tuyến của đồ thị hàm số -Giải tích 11


Trong 2 Video tutorial đằng trước ở chương cuối của giải tích 11 về phần đạo hàm. Một phần không thể thiếu mà quan trọng hàng đầu là tiếp tuyến của đồ thi hàm số. Bởi nó không chỉ là của chương trình 11 mà nó còn liên quan đến những chuyên đề luyện thi đại học về phần khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.
Đối với chương trình 11 cơ bản thì ta chỉ cần các loại như viết phương trình tiếp tuyến cuat đồ thị hàm số tại một điểm thuộc đồ thị hàm số. Nhưng đối với ban nâng cao thì nó còn liên quan đến phần viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đi qua một điểm. Trong giới hạn của chương trình bài giảng trên Xuctu.com thầy giới thiệu cho chúng ta vấn đề này như một phần để giúp chúng ta học tập được tốt


Tất cả những bài giảng của thầy đều được giới thiệu trên Xuctu.com và kênh học toán của thầy tại http://www.youtube.com/user/quoctuansp các em tham quan hoặc đăng ký kênh để học tập được đầy đủ

Bài viết liên quan

 • Đề kiểm tra học kì 2- Toán 11- Tự luận và trắc nghiệm số 2
 • Đề kiểm tra học kì 2 có đáp án- trắc nghiệm và tự luận 11-số 1
 • Chuyên đề hàm số liên tục- Đại số và giải tích 11-Trắc nghiệm
 • Chuyên đề giới hạn dãy số-trắc nghiệm- 2017-Đại số và giải tích 11
 • Đề thi thử học kỳ 1 môn toán 11 năm học 2016-2017 số 2
 • Đề thi học kỳ 1 môn toán 11- trắc nghiệm và tự luận cực hay
 • Đề thi học kì 1 môn toán 11 năm 2016-2017- Trắc nghiệm và tự luận
 • BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG
 • Đề thi học sinh giỏi toán 11 có đáp án cụ thể
 • Bài tập trắc nghiệm dãy số có đáp án cụ thể- chương 3- đại số và giải tích 11
 • Bài tập trắc nghiệm chương 2- Đại số và giải tích 11- Bản đầy đủ
 • Đề thi tham khảo học kỳ 1 môn toán 11 có đáp án cụ thể
 • Toàn bộ lý thuyết toán 11
 • Phương pháp giải toán trên máy tính cầm tay toàn tập
 • Bài tập Đại số tổ hợp – Xác suất- Trắc nghiệm
 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 11 NĂM HỌC 2015-2016
 • Đề thi học kỳ 2 môn toán 11- Quốc Học Huế- có đáp án
 • Quan hệ vuông góc và thể tích khối đa diện-2016
 • Toán hình học 11- Quan hệ song song
 • Phép dời hình và phép đồng dạng
 • Toàn bộ bài giảng thể tích khối da diện luyện thi 2016
 • Giới hạn- liên tục và đạo hàm của hàm số
 • Đạo hàm và tiếp tuyến của đồ thị hàm số
 • Giới hạn và sự liên tục của hàm số-giải tích 11
 • Quan hệ song song – đầy đủ
 • Bài tập giới hạn dãy số và giới hạn hàm số-Nguyễn Quốc Tuấn
 • Dãy số-cấp số cộng-cấp số nhân-thầy Trần Duy Sơn
 • Bài giảng quan hệ song song –hình học 11
 • Khảo sát hàm số và ứng dụng khảo sát
 • Bất đẳng thức Schur-Võ Thành Văn