Chuyên đề toán học số 8-Phổ thông năng khiếu TPHCM

Chuyên đề toán học số 8-Phổ thông năng khiếu TPHCM
Bao gồm các chuyên mục: Phương pháp tổng quát giải bất đẳng thức trong tam giac, Định lý Pick, Phương pháp xây dựng dãy truy hồi và các bài toán giải tích tổ hợp, Liên hệ định lý Ceva và định lý Carnot trong chứng minh đồng quy, Phương pháp lượng giác trong chứng minh bất đẳng thức , các số lũy thừa mod p, một vài dãy số đặc biệt….

Xem ở cửa sổ mới

Tải tài liệu gốc này theo giao thức Mediafire.com: http://www.mediafire.com/view/?azzubejhbc82roa