Bài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác: Tìm TXĐ, Tính chẵn lẽ, Đơn điệu… Có hướng dẫn giải đầy đủ


  • Tải tài liệu này về: Tại đây , Xem và đăng ký sách Toán 11 mới nhất
  • Xem cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác bằng máy tính Casio 570ES Plus tại:
    https://www.youtube.com/watch?v=zc8N6_bXpTQ