Bài giảng giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số lượng giác toán 11

Tài liệu phù hợp với bạn:
Giá trọn bộ: 450.000 đồng (Miễn phí vận chuyển).
Đăng ký mua trọn bộ tại đây: https://goo.gl/forms/OQy7HfePMmo9bkiF3


Đặt mua tại đây: https://goo.gl/FajWu1

Phương pháp và thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm- Đại số&Giải tích 11- Tập 2

Phương pháp và thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm- Đại số&Giải tích 11- Tập 2

Đặt mua tại đây: https://goo.gl/FajWu1

Một số hình ảnh về quyển sách(Click vào từng ảnh để đăng ký mua):

Phương pháp và thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm- Hình học 11

Phương pháp và thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm- Hình học 11


Phương pháp và thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm- Hình học 11

Đặt mua tại đây: https://goo.gl/FajWu1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *