Bài giảng cực trị của hàm số mới nhất 2017Ở đây bao gồm 10 bài giảng về cực trị của hàm số, thầy đã kết xuất thành danh sách các em lần lượt học từ bài 1-10 trong danh sách mà thầy đã tạo. Những bài toàn này thuộc dạng những bài toán hay, nhưng phục vụ cho phương pháp trắc nghiệm mỗi bài tập thầy giải nó ở thời gian khoảng trên dưới 1 phút rưỡi. Các em chú ý học ở những bài giảng tiếp theo!