About the Author

xuctu


Number of Posts: 189

Latest Posts by the Author

 1. Đề kiểm tra 45 phút chương 2 giải tích 12 số 6
 2. Cách tìm hệ số chứa x trong nhị thức NewTon bằng Casio FX 570VN Plus
 3. Đề kiểm tra 45 phút trắc nghiệm chương 3 đại số 10-Bản đẹp
 4. Đề kiểm tra chương 2 giải tích 12- số 5
 5. Đề kiểm tra 45 phút chương 2- Giải tích 12- Lũy thừa- Mũ- Lôgarít có đáp án cụ thể
 6. Đề kiểm tra 45 phút chương 2- Toán 11- Xác suất tổ hợp nhị thức NewTon có đáp án
 7. Đề kiểm tra chương 2 ĐS&GT 11: Tổ hợp Xác Suất- Nhị thức NewTon- HD giải cụ thể
 8. Đề kiểm tra chương 2- Giải tích 12
 9. Đề kiểm tra 45 phút Hình học 11 chương 1 Phép dời hình phép đồng dạng- Trắc nghiệm và tự luận- Có hướng dẫn giải chi tiết
 10. Đề kiểm tra chương 1 hình học 11: Phép dời hình và phép đồng dạng trắc nghiệm
 11. Đề kiểm tra 1 tiết chương 2- đại số 10: Hàm số và hàm số bậc hai có đáp án đầy đủ
 12. Bài tập trắc nghiệm mũ lôgarít(Phục vụ luyện tập bấm máy tính Casio FX 570 VN Plus)
 13. Bài tập trắc nghiệm hàm số và phương trình mũ lôgarít có đáp án đầy đủ
 14. Giải đề KT 45p ĐS&GT 11 -Lượng giác-Tự Luận & Trắc nghiệm| Kết hợp Casio FX 570 VN Plus -Full
 15. Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện đầy đủ dạng có đáp án chi tiết
 16. Bài tập tổng hợp hàm số và phương trình lượng giác số 5
 17. Bài tập trắc nghiệm hàm số Mũ- Lũy thừa- Lôgarít- Phần 1 có hướng dẫn giải cụ thể
 18. Giải đề kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số 8: Phép nhân và chia đa thức- Đề số 1
 19. Giải đề kiểm tra 1 tiết chương 1- Giải tích 11: Hàm số và phương trình lượng giác- Trắc nghiệm(Kết hợp máy tính Casio FX 570VN Plus)
 20. Kiểm tra định kỳ: GTLN-GTNN và Tiệm cận- Trắc nghiệm có hướng dẫn giải chi tiết