About the Author

xuctu


Number of Posts: 169

Latest Posts by the Author

 1. Đề kiểm tra 1 tiết chương 1- Giải tích 12- Trắc nghiệm có đáp án chi tiết
 2. Đề kiểm tra chương 1 hình học 10- Vectơ- trắc nghiệm có đáp án đầy đủ
 3. Bài tập tổng hợp trắc nghiệm lượng giác có hướng dẫn giải chi tiết- Đại số và giải tích 11
 4. Bài tập trắc nghiệm mệnh đề tập hợp có hướng dẫn giải cụ thể
 5. Đề kiểm tra chương 1 – Giải tích 12: Khảo sát hàm số- Đề số 1
 6. Đề kiểm tra chương 1- Hình học 12- Thể tích khối đa diện rất hay
 7. Bài tập trắc nghiệm Bảng biến thiên và đồ thị hàm số bậc ba có hướng dẫn giải chi tiết cực hay
 8. Ôn tập chương 1: Đại số 10-Chương 1- Mệnh đề- Tập hợp rất hay
 9. Bài tập tổng hợp mệnh đề tập hợp-chương 1- Đại số 10
 10. Bài tập trắc nghiệm phép vị tự có hướng dẫn giải chi tiết
 11. Giải đề kiểm tra 45Phút- Đại số 10- Chương I: Mệnh đề- tập hợp
 12. Tuyệt kỹ xử lý Phương trình lượng giác bằng Casio FX 570VN Plus dạng trắc nghiệm
 13. Giá trị lớn nhất- Giá trị nhỏ nhất của hàm số có hướng dẫn giải
 14. ÁP DỤNG MỆNH ĐỀ VÀO SUY LUẬN TOÁN HỌC- Đại số 10
 15. Chuyên đề Hệ thức lượng trong tam giác vuông- Hình học 9
 16. Bài tập trắc nghiệm cực trị hàm bậc ba có hướng dẫn giải chi tiết
 17. Chuyên đề phép quay- Toán 11 mới nhất
 18. Rút gọn và tính giá trị biểu thức Mũ-Lôgarít bằng máy tính Casio FX 570 ES Plus- Mới nhất
 19. Bài tập trắc nghiệm Phép tịnh tiến có HD giải chi tiết- Hình học 11- Chương 1
 20. Chuyên đề căn bậc hai căn bạc ba mới nhất- Cực hay