About the Author

xuctu


Number of Posts: 256

Latest Posts by the Author

 1. Đề thi HK2- Toán 10-Trắc nghiệm có đáp án đầy đủ
 2. Đề thi HK2 môn Toán 11- Trắc nghiệm tự luận
 3. Đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Bình Dương
 4. Đề thi HK2- Môn Toán 8- Năm học 2018-2019- 2 Đề- Bản đẹp
 5. Đề thi Hk2-Môn Toán 6- 2 đề- Bản đẹp
 6. Đề thi Hk2 Môn Toán 12- 2018-2019- Mới nhất có đáp án
 7. Đề kiểm tra toán 6- số 4
 8. Đề kiểm tra 45 phút môn Hình học 12-trắc nghiệm
 9. Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 chương 6- số 2
 10. Đề kiểm tra 45 phút môn toán đại số và giải tích 11- Chương 5: Đạo hàm- Trắc nghiệm- đề số 3
 11. Đề kiểm tra hình học 12 chương 3-Trắc nghiệm có đáp án
 12. Đề kiểm tra hình học 10 chương 3- Phương trình đường thẳng trắc nghiệm có đáp án đầy đủ
 13. Đề kiểm tra 45 phút- số phức- chương 4-Giải tích 12- Trắc nghiệm
 14. Đề kiểm tra 45 phút môn Toán hình học 12- Trắc nghiệm có đáp án đầy đủ- Số 1
 15. Đề kiểm tra 45 phút môn toán 11- Chương 5: Đạo hàm có đáp án chi tiết-Đề số 2
 16. Đề kiểm tra 45 phút môn toán 11- Chương 5: Đạo hàm và ứng dụng đạo hàm có đáp án chi tiết
 17. CHƯƠNG VI CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
 18. Viết phương trình tiếp tuyến bằng Casio 570VN Plus- ĐS&GT 11-Cực đỉnh
 19. Đề kiểm tra 45 phút- Số học 6- Chương 3
 20. Đề kiểm tra 45 phút toán 10- Công thức lượng giác- trắc nghiệm- đáp án đầy đủ