xuctu – Học Toán

About the Author

xuctu


Number of Posts: 82

Latest Posts by the Author

 1. Cách nhận dạng hàm bậc bốn(trùng phương)-Rất hay
 2. 60 câu trắc nghiệm toán 10- mệnh đề tập hợp- Đặng Thành Nam
 3. 50 câu trắc nghiệ̃m Mũ và Logarít- 2018- phần 1
 4. Bài giảng căn bậc hai- Căn bậc ba-đại số 9
 5. Bài giảng sự tương giao của hai đồ thị hàm số
 6. Bài tập trắc nghiệm chương 2 đại số 10-có đáp án
 7. Chuyên đề phép dời hình- phép đồng dạng- Hình học 11
 8. Đề thi thử môn toán THPT 2018- Đề số 1
 9. Bài tập trắc nghiệm toán 10- chương 1 và 2- Đại số và hình học có đáp án cụ thể
 10. Bài tập trắc nghiệm sự biến thiên(đơn điệu) của hàm số
 11. Bài toán lãi suất ngân hàng dựa vào cách tính hàm số mũ
 12. Bài tập thể tích khối chóp- Đề số 1
 13. Cách chia Hoocner
 14. Trắc nghiệm Phương trình lượng giác bậc nhất đối với sinx và cosx có hướng dẫn giải chi tiết
 15. Chuyên đề trị tuyệt đối Đại số 7-Chương 1
 16. Bài tập tổng hợp học kỳ 1 – Toán 11
 17. Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số
 18. Sử sụng máy tính Casio Fx 570ES Plus để tính tích có hướng của hai vectơ
 19. Tổng hợp đề kiểm tra học kỳ 1 toán 8
 20. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ĐẦY ĐỦ ĐÁP ÁN