About the Author

xuctu


Number of Posts: 31

Latest Posts by the Author

 1. Đại số 9- Bài giảng căn bậc hai-căn bậc ba đầy đủ nhất
 2. Hình học 9- Bài tập tổng hợp hình học 9
 3. Toán 12- Bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án đầy đủ
 4. Toán 11- Bài tập trắc nghiệm dạng phương trình lượng giác cơ bản có hướng dẫn giải và đáp án cụ thể
 5. Bài tập trắc nghiệm toán hình học 10 có đáp án-Phần Vectơ
 6. Bài tập tổng hợp toán 9- phần 1
 7. Bài tập tổng hợp toán 6-Số học và hình học- Phần 1
 8. Bảng tra cứu 1000 số nguyên tố đầu tiên
 9. Tổng hợp bài tập toán 7-Đại số và hình học- phần 1
 10. Vài lời khuyên cho các em học tập tốt hơn năm học 2017-2018
 11. Toán 8-Chương 1-Bài tập Phép nhân và chia các đa thức có đáp án
 12. Bảng Công thức và phương trình lượng giác đầy đủ nhất 2017
 13. Chuyên đề Mệnh đề tập hợp trắc nghiệm đại số 10
 14. Phương pháp và thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm 12-Tính đơn điệu của hàm số
 15. Bài giảng giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số lượng giác toán 11
 16. Bài tập toán lượng giác trắc nghiệm có đáp án
 17. Đề thi thử môn toán 2017 có đáp án số 21
 18. Trọn bộ sách “Phương pháp và thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm Toán 11”
 19. Bài giảng cực trị của hàm số mới nhất 2017
 20. Tính tích có hướng và tích vô hướng của hai vectơ trong không gian bằng máy tính Casio